หน้าแรก

ประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

อบรมหัวข้อ “แม่บ้านมืออาชีพ”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมหัวข้อ “แม่บ้านมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

กิจกรรมทั้งหมด